Ποιοί είμαστε


Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας το φροντιστήριο ΕΠΙΛΟΓΗ θέλησε να καταστήσει σαφές πως σε μία κοινωνία που όλα αλλάζουν η εκπαίδευση δεν μπορεί να οπισθοδρομεί.
Γνωρίζοντας καλά τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων και του συστήματος εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση θέσαμε ως στόχο μας την ποιοτική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία.
Με εφόδια την διδακτική πείρα των καθηγητών μας διαμορφώσαμε ένα φροντιστηριακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο λειτουργεί με βασικούς άξονες και προϋποθέσεις λειτουργίας
  • Τη συστηματική μελέτη η οποία εμπνέεται μέσα από τη διδακτική μέθοδο που ακολουθούμε
  • Την προετοιμασία των μαθητών ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές εξετάσεις
  • Τη διάθεση συνεργασίας και συχνής επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων με σκοπό την ενημέρωση αλλά και την καλύτερη αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών
  • Την παροχή ολοκληρωμένων σημειώσεων σε όλα τα μαθήματα
  • Τον έλεγχο της γνώσης του διδακτικού αντικειμένου και της προόδου του μαθητή μέσω τακτικών διαγωνισμάτων

Το ΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ του φροντιστηρίου "ΕΠΙΛΟΓΗ" είναι δοκιμασμένο στην φροντιστηριακή εκπαίδευση.
Oργανώνει κατάλληλα το μάθημα ανα τάξη και μεταδίδει αποτελεσματικά τις γνώσεις του στους μαθητές, αντιλαμβανόμενο ταυτόχρονα τις ιδιαίτερες ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες κάθε μαθητή.

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ελέγχουμε καθημερινά την απόδοση του μαθητή!!! Αποτυπώνουμε σε εβδομαδιαία φυλλάδια ενημέρωσης την εξέλιξη της επίδοσης του και ελέγχουμε παράλληλα με τον μαθητή την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού μας έργου. Με τον τρόπο αυτό εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού χωριστά και προσδιορίζουμε τον τρόπο της περαιτέρω βελτίωσής του.
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1,2 Ή 3 ΠΑΙΔΙΩΝ
• ΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς και σε όλα τα μαθήματα, με θέματα στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων και επανάληψη αυτών με τη μορφή διορθωτικών διαγωνισμάτων μέχρι η επίδοση του κάθε μαθητή να γίνει η μέγιστη δυνατή.
• ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
  • Στιγμές χαράς και ικανοποίησης έχουμε την τύχη να βιώνουμε κάθε χρόνο στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων αντικρύζοντας τα γεματα χαρά προσωπα των μαθητών μας. Η εικόνα αυτή μας γεμίζει δύναμη και ενισχύει τον ζήλο και την αποφασιστικότητα μας να αναγαγουμε την ΕΠΙΛΟΓΗ σαν το φροντιστήριο που προάγει την εκπαίδευση ως εφόδιο για μια καλύτερη σταδιοδρομία!!!