Τμήματα Γυμνασίου

Στην «Επιλογή» πραγματοποιούνται μαθήματα και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ακολουθώντας ένα πρόγραμμα υποστήριξης και προετοιμασίας του μαθητή. Το Γυμνάσιο αποτελεί το μεταβατικο στάδιο απο το Δημοτικό στο Λύκειο.
Εδω σκοπός μας είναι:
• Να αναπτύξουμε στον τρόπο σκέψης του μαθητή
• Να εξασφαλίσουμε την κατανόηση του αντικειμένου στο κάθε μάθημα
• Να καθοδηγήσουμε ώστε να υιοθετηθεί ο σωστός τρόπος διαβάσματος

Α' Γυμνασίου

Μαθηματικά: 2 Ώρες
Ελληνικά (Αρχαία - Νέα): 3 Ώρες

B' Γυμνασίου

Μαθηματικά: 2 Ώρες
Ελληνικά (Αρχαία - Νέα): 3 Ώρες
Φυσική - Χημεία: 2 Ώρες

Γ' Γυμνασίου

>Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων
Μαθηματικά: 3 Ώρες
Ελληνικά (Αρχαία - Νέα): 3 Ώρες
Φυσική - Χημεία: 2 Ώρες