Τμήματα Λυκείου

Α' Λυκείου

Άλγεβρα - Γεωμετρία: 4 Ώρες
Φυσική - Χημεία: 3 Ώρες
Εκθεση: 2 Ώρες
Αρχαία Ελληνικά: 2 - 3 Ώρες

Β' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνικά  : 4 Ώρες
Λατινικά : 1 - 2 Ώρες
Έκθεση : 2 Ώρες
Πρόσθετα μαθήματα για τις εξετάσεις της Β' Λυκείου
Μαθηματικά Γενικής : 2 Ώρες
Φυσική Γενικής : 1 Ώρα
Χημεία Γενικής : 1 Ώρα
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά Προσανατολισμού : 3 Ώρες
Φυσική Προσανατολισμού : 3 Ώρες
Έκθεση - Λογοτεχνία : 2 Ώρες
Πρόσθετα μαθήματα για τις εξετάσεις της Β' Λυκείου
Μαθηματικά Γενικής : 2 Ώρες
Φυσική Γενικής : 1 Ώρα
Χημεία Γενικής : 1 Ώρα