Τμήματα Αποφοίτων Λυκείου

Στο φροντιστήριο Μέσης εκπαίδευσης "Επιλογή" προσπαθούμε για τους αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι επιθυμούν να επαναλάβουν την εξεταστική διαδικασία των Πανελλαδικών, προσπαθούμε να :
- Καλύψουμε τις όποιες γνωστικές αδυναμίες.
- Παρουσιάσουμε με λεπτομέρειες την ύλη των εξετάσεων.
- Στηρίζουμε προσωπικά τον κάθε υποψήφιο μαθητή ώστε να επιτύχει το στόχο του.
Προγράμματα σπουδών διαμορφωμένα έτσι ώστε να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι στη διάθεση των μαθητών.