Η δική σας "Επιλογή"!


Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το φροντιστήριο ΕΠΙΛΟΓΗ θέλησε να καταστήσει σαφές πως
σε μία κοινωνία που όλα αλλάζουν η εκπαίδευση δεν μπορεί να οπισθοδρομεί.

Γνωρίζοντας καλά τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων και του συστήματος εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση
θέσαμε ως στόχο μας την ποιοτική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία.

Γνωρίστε μας!